Bize Ulaşın... Mevzuat... Faaliyetlerimiz... Fındık ve Çeşitleri... Hakkımızda... Anasayfa'ya Dön…
Kimler Yararlanabilir ? Hizmet Verdiğimiz Bölgeler Tarım Danışmanlık Hizmetimiz

SİRKÜLER MEKTUP 1(FINDIKTA BAHÇE TEMİZLİĞİ)

HASAT ÖNÜ BAHÇE ALTI TEMİZLİĞİ

 Hasada başlamadan önce fındık bahçelerinde genel bir temizlik yapılmalıdır. Bölgenin yağışlı olması ve buna bağlı olarak ta yabancı ot ve dikenlerin bol ve hızlı gelişme göstermesi fındık hasadını güçleştirdiği gibi yere düşen fındığın kaybolmasına sebep olmaktadır. Onun için hasattan en az 5-10 gün önce bahçenin tırpan, girinti adı verilen aletlerle temizliğinin iyice yapılması gerekmektedir.  

FINDIKTA ALINMASI GEREKEN DİĞER KÜLTÜREL TEDBİRLER

Fındık yetiştiriciliğinde budama, gübreleme ve mücadele uygulamaları yanında özellikle eski dikim bahçelerde alınması gereken birtakım kültürel önlemler daha vardır ki bunların başında çapalama, yabancı ot kontrolü, fındık ocaklarının arasında yetiştirilen meyve ağaçları, kızıl ağaç ve diğer ağaçların kesilmesi gerekmektedir.

Yeni dikilmiş olan fındık fidanlarının besin maddesi ve suyuna ortak olmasını önlemek ve fidanların sağlıklı gelişmesini sağlamak için verim çağına kadar her yıl fidan çukurlarında sık sık ot temizliği yapılmalıdır.

Verim çağındaki fındık bahçelerinde yılda iki kez uygulanan azotlu gübre tatbikatı sırasında fındık dallarının iz düşümlerindeki gübreleme alanını çapalamak suretiyle bir yandan usulüne uygun gübreleme yapılması sağlanmış olmakta, diğer yandan da yabancı ot kontrolü yapılarak su ve besin maddesi kaybı düşürülmektedir. Gübreleme alanı dışında çıkan diken ve yabancı otlar Mayıs ayı başı ve Haziran ayı sonlarında yılda en az iki kez olmak üzere girinti veya tırpan ile temizlenmelidir. Bu şekilde yapılacak olan uygulamalar ile bahçe içersinde yetişen bitkilerin fındığın besin maddesi ve suyuna ortak olması önlenmiş olur. Ayrıca büyük bir çoğunluğu % 40 meylin üzerinde olan fındık bahçelerinde yapılan uygun çapalama ile erozyona meydan verilmemiş olmakta ve fındık köklerinin kesilmesine de meydan verilmemektedir. Son yıllarda toprağa karıştırılmadan bahçeye serpilerek uygulanan gübre ile hayvanlara ot temin edilmesine çalışılmaktadır. Yapılan bu yanlış uygulama sonucu her ne kadar arzulanan ot temin edilirse de elde edilen bu yabancı otlar fındığa verilen gübrenin büyük bir çoğunluğunu sömürmekte ve suya ortak olmaktadır. En önemlisi de yapılan bu yanlış gübre uygulaması sonucu yüzlek olan fındık köklerinin daha da yüzlek gelişmesine neden olmakta ve gelişme alanı daralmaktadır.

Fındık bahçesi içersinde yetiştirilen meyve ağaçları, kızılağaç ve diğer yabancı ağaçlar fındık bitkisine gölge yaparak güneşlenmesini önlemekte, besin maddesine ortak olmakta ve gölgede yetişen fındığın yıllık sürgün gelişmesi cılız olmakta ve meyve tutum oranı da düşmektedir. Bu nedenledir ki Sonbaharda bahçe içerisinde yetişen bütün yabancı ağaçlar kesilerek bahçeden uzaklaştırılmalıdır.

Yapılan bütün bu kültürel uygulamalar neticesinde fındık veriminde büyük artış sağlanabilmektedir.

 

 

KAYNAK: FKB(FİSKOBİRLİK)                                                                     HAZIRLAYAN

                                                                                                                      HANIM TURAN

                                                                                                                   TARIM DANIŞMANI