Bize Ulaşın... Mevzuat... Faaliyetlerimiz... Fındık ve Çeşitleri... Hakkımızda... Anasayfa'ya Dön…
Kimler Yararlanabilir ? Hizmet Verdiğimiz Bölgeler Tarım Danışmanlık Hizmetimiz

SİRKÜLER MEKTUP 8(FINDIK YAPRAKDELENİ)

FINDIK YAPRAKDELENİ (Anoplus roboris) 

 

 Tanımı ve Yaşayışı • Ergini grimsi siyah renkte, elitrası daha açık renkli tüylerle kaplı, kısa ve küt hortumludur, larvaları açık sarı renktedir. • Karadeniz Bölgesi’nde kışı korunaklı yerlerde ve toprakta ergin halde geçirir. İlkbaharda tomurcukların patlama döneminde özellikle mart ayından itibaren güneşli ve sıcak günlerde fındık tomurcukları ve yaprakları üzerinde beslenirler. Bir iki hafta beslenen dişiler çiftleşerek yumurtlamaya başlarlar. Nisan ayı boyunca yumurtlayan erginler ortalama olarak 56 yumurta bırakırlar. Yumurtalar, yaprak alt yüzeyinde çoğunlukla orta damar olmak üzere, damarlar üzerinde hazırlanan yuvalara bırakılır. • Kuluçka süresi 9–15 gün, larvaların gelişme süresi ise 20–25 gündür. Larvalar yaprak dokusu içinde beslenerek galeriler meydana getirirler. • Olgunlaşan larvalar toprağa iner, orada pupa olur, 7–12 gün sonra, haziran ayı içinde yeni döl erginleri görülür. • Ergin ömrü yaklaşık 3 aydır. Yaprak alt yüzünde beslenen erginler kışlaklarına çekilir ve kışı ergin halde geçirirler. Zarar Şekli • İlkbaharda erginler, genç yapraklarda çok sayıda küçük delikler açarlar. Yaprak büyüdükçe bu delikler de genişler. Yaz ve sonbaharda ise yaprak alt yüzeyinde çok sık ve küçük delikler açarlar. Ayrıca erginler yumurtalarını damarlar içine koyduğundan, damarlarda kırılmalara ve gelişme bozukluklarına neden olurlar. Yaprak ve tomurcuklarda ortalama %20 oranında zarar yaparlar.  • Larvalar, ilkbahar döneminde genç yaprakların epidermisleri altında galeriler açarak beslenirler. Yapraklar gelişince bu galeriler genişler ve yırtılmalar meydana gelir. Bu dönemde zarara uğrayan bahçeler kahverengi bir görünüş arz eder. Zararlı, bulaşık olduğu bahçelerde önemli zararlara sebep olur. Sadece dar alanlarda salgın yaptığından önemli değildir. Zararlı Olduğu Bitkiler Fındık ve meşe. Mücadele Yöntemeleri Kimyasal Mücadele İlaçlamayı gerektirecek yoğunlukta zararlı bulunup bulunmadığını saptamak için bir ön sayım yapılmalıdır. Bu amaçla; • 1-10 da büyüklükteki bahçelerden 10’ar; • 11-30 da büyüklükteki bahçelerden 20’şer, • 30 da’dan büyük bahçelerden de 30’ar ocak, bir örtü üzerine silkelenir veya her ocak için darbe hunisiyle 10’ar darbeden toplam 100 darbe yapılır. Ocak başına 5 ergin veya 100 darbede 50 ergin düşen bahçelerde kimyasal mücadele uygulanır. • İlaçlamalara ilkbaharda mart sonlarında başlanmalı; 15 gün sonra ön sayımda anlatıldığı gibi kontrol yapılmalı ve ilaçlamayı gerektirecek zararlı yoğunluğu varsa ikinci ilaçlama uygulanmalıdır. • İlaçlamadan 15 gün sonra, ilaçlı bahçelerde ilaçlama öncesi yapıldığı şekilde ikinci bir sayım yapılmalıdır. İkinci ilaçlama yapılan bahçelerde ise son sayım ilk ilaçlamadan 30 gün sonra yapılmalıdır. Sayımlarda ocak başına 5 veya 100 darbe için 50 erginden daha az sayıda ergin saptanırsa uygulama başarılıdır.

 

                                                                                         

                                                                                                          HAZIRLAYAN

                                                                                                       SEMİHA BAYSAL

                                                                                                    TARIM DANIŞMAN