Bize Ulaşın... Mevzuat... Faaliyetlerimiz... Fındık ve Çeşitleri... Hakkımızda... Anasayfa'ya Dön…
Kimler Yararlanabilir ? Hizmet Verdiğimiz Bölgeler Tarım Danışmanlık Hizmetimiz

SİRKÜLER MEKTUP 15(FINDIKTA KIŞLIK GÜBRE UYGULAMASI)

FINDIKTA KIŞLIK GÜBRELEME

         Fındık bitkisinin iyi bir gelişme gösterebilmesi, kaliteli ve bol ürün verebilmesi için toprakta eksik olan besin maddelerinin bitkinin ihtiyacını karşılayacak şekilde toprağa verilerek istenilen kalite ve miktarda ürün vermeleri sağlanır. Fındık ve diğer bütün canlı bitkiler kökleri ile beslendiği  ve gıdası toprak olduğu için zamanla topraktaki besin maddeleri azalacak bitkinin ihtiyacını karşılayamaz duruma gelecektir. Eksilen bu besin maddelerinin bitki toprağına kazandırılarak bitkinin düzenli gelişmesi sağlanabilecektir.         

           Fındık bahçelerine gübre veya kireç uygulamadan önce toprakta hangi besin maddelerinin noksan olduğunu belirlemek için mutlaka toprak ve yaprak analizi yaptırmalıyız. Analiz sonuçlarına göre tavsiye edilen cins ve dozdaki (miktardaki) gübre çeşidi toprağa verilmelidir. İhtiyaçtan az toprağa verilecek gübreden beklenen fayda sağlanamayacağı gibi ihtiyaçtan da fazla verilecek gübre ise hem bitkiye, hem de üreticinin cebine zarar verecektir.

           Fındığın genellikle ihtiyaç duyduğu yazlık ve kışlık gübrelerle, çiftlik gübresi ve kirecin toprağa verilme şekil, miktar  ve zamanları aşağıda anlatılmıştır. 

FOSFORLU  (KIŞLIK)  GÜBRELER

            Kış aylarında uygulandığı için kışlık gübre olarak bilinirler. Fosfor noksanlığında bitkinin gelişmesinde genel bir durgunluk görülür. Sürgün gelişmesi gecikir, kısa ve ince olur. Yapraklarda morluklar görülür, daha sonra bronzlaşarak dökülürler.Fındık mahsüle geç yatar, meyve oluşumu gecikir ve dökülmeler görülür. 

           Fosforlu gübrelerin toprakta çözünüp parçalanmaları uzun sürmesi dolayısı ile bitki tarafından alınımının geç olması, fındığa özel olarak kış aylarında generatif (karanfil, püs) faaliyetlerinin devam etmesi bu dönemde uygulanmalarını gerektirmektedir.

           Uygulama şekli; 3 yılda bir defa Kasım - Şubat ayları arasındaki  dönemde  toprağa  uygulanırlar. Önerilen gübre   dal uçlarının altına 16-32 adet 15-25cm. derinliğindeki çukurlara  eşit  olarak  konularak  üzeri toprakla kapatılır.(Şekil:3)

           Genellikle fındık bahçelerinde kullanılan fosforlu gübre (% 42-44 P2O5)’lik  Triple Süper Fosfat’tır.

           Fosforlu gübreler bahçeye kireçle aynı zamanda verilebilir. Ancak birbirleriyle temas etmeyecek şekilde verilmelidir. Birlikte verilecek olursa kalsiyum fosfat oluşarak, toprakta çözünmeleri güçleşir ve bitkiler bundan faydalanamazlar. Toprağa ihtiyaçtan fazla fosforlu gübre verildiğinde azot, potasyum ve demir gibi besin maddelerinin alınımı engellediğinden  önerilen miktardan fazla gübre verilmemelidir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Şekil:3- Fındık bahçelerinde fosforlu gübrenin uygulanması.

 POTASYUMLU  (KIŞLIK )  GÜBRELER

            Potasyum noksanlığında sürgün gelişmesi erken ve yavaş olur, boyları kısa ve ince kalır. Yapraklar küçük olur ve kenarları kavrularak açık yeşile döner. Meyveler küçük kalır ve boş meyve oranı artar. Bitki dondan ve hastalıklardan daha fazla zarar görür.

           Potasyumlu gübreler üründe verim ve kaliteyi yükseltir. Bitkinin su düzenini sağlayarak dona ve kuraklığa karşı dayanıklılığını artırır. Fazla verildiği takdirde toprağın asitliğini artırdığından önerilen miktardan fazla verilmemelidir.

           Potasyumlu gübrelerin uygulama biçimi 2-3 yılda bir defa Kasım-Şubat ayları arasındaki dönemde önerilen miktarda fosforlu gübreler gibi uygulanır. Fosforlu gübrelerle karıştırılarak ta verilebilirler.

           Genellikle fındıkta kullanılan potasyumlu gübre (% 48-52 K2O) Potasyum Sülfat gübresidir. Fındık toprakları bu gübreye ihtiyaç gösterdiği halde birçok üreticilerimiz tarafından önemi yaygın olarak bilinmemekte ve dolayısı ile kullanımı yeterli değildir. Önerilen dozdaki gübre mutlaka bitki toprağına verilmelidir.

                                             HAZIRLAYAN

                                           HANIM  TURAN

                                        TARIM DANIŞMANI